Luxpad 22H

· 无极调光,采用数码无极调光系统技术,可根据不同环境需要选择适合的亮度输出。
· 双色温调节,提供不同色温的光线,减弱普通单色温补光灯下画面色彩失真、肤色惨白的情况出现。
· 多种电池可使用,轻松便捷。

· 无极调光,采用数码无极调光系统技术,可根据不同环境需要选择适合的亮度输出。

· 双色温调节,提供不同色温的光线,减弱普通单色温补光灯下画面色彩失真、肤色惨白的情况出现。

· 多种电池可使用,轻松便捷。

6.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

7.jpg


8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg