T504

· 轻薄机身,高分显色,无极调光。
· 自带柔光,无需繁琐附件,易收纳,小场景也能轻松移动布光。
· 22寸大屏,均匀布光,平行光源,发光角更广,灯光匀称柔和。

· 轻薄机身,高分显色,无极调光。

· 自带柔光,无需繁琐附件,易收纳,小场景也能轻松移动布光。

· 22寸大屏,均匀布光,平行光源,发光角更广,灯光匀称柔和。

18.jpg

5.jpg

6.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg